Golden
ร่วมสมัครเป็นพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 13 กับมูลนิธิยุวพัฒน์
เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก ในระยะเวลาโครงการ 4 เดือน *ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป
See this content immediately after install