Golden
Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน มูลนิธิยุวพัฒน์ รุ่น 9
รับนักเรียนนักศึกษาอายุ 17 - 25 ปี พูดคุยสร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษาให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันผ่านทางโทรศัพท์และการเขียนตอบจดหมาย
See this content immediately after install